$ DOLAR → Alış: 18,78 / Satış: 18,86
€ EURO → Alış: 20,50 / Satış: 20,58

Tireboluspor, kolay maçı zor kazandı: 2-1

Tireboluspor, kolay maçı zor kazandı: 2-1
  • 23.10.2017
  • 1.438 kez okundu

Gi­re­sun Süper Ama­tör Kü­me­de yeni se­zo­na play-off he­de­fiy­le ha­zır­la­nan Ti­re­bo­lus­por, kendi evin­de oy­na­dı­ğı ilk maçta hayal kı­rık­lı­ğı ya­rat­tı ve renk­ta­şı Ye­ni­yols­por kar­şı­sın­da 3 puanı ikin­ci ya­rı­da bul­du­ğu gol­ler­le ka­zan­dı: 2-1.
15 Ekim Pazar günü dolu tri­bün­ler önün­de oy­na­nan se­zo­nun ilk ma­çın­da oyuna iyi kon­sant­re ola­ma­yan Ma­vi-Be­yaz­lı­lar, 7’nci da­ki­ka­da kendi ka­le­le­rin­de gör­dük­le­ri golle şoke ol­du­lar. Tek­nik adam Hasan Ali Tek ve ant­re­nör Meh­met Ka­ra­ha­sa­noğ­lu ne­za­re­tin­de­ki Ti­re­bo­lus­por, ra­ki­bi Ye­ni­yols­por kar­şı­sın­da kötü baş­la­dı­ğı mü­ca­de­le­nin ilk da­ki­ka­la­rın­da Hakan Sayın’ın kendi ka­le­si­ne at­tı­ğı golle daha da bo­ca­lar­ken; iler­le­yen bö­lüm­ler­de ya­pı­lan atak­lar­da gol ayak­la­rı­nın şans­sız­lı­ğı­na be­ce­rik­siz­lik de ek­le­nin­ce, ev sa­hi­bi ekip ilk ya­rı­da ta­be­la­yı de­ğiş­ti­re­me­di.
Lig­de­ki ilk ma­çı­na 3 as oyun­cu­sun­dan yok­sun çıkan Ti­re­bo­lus­por, se­yir­ci­si önün­de ar­zu­la­nan oyunu bir türlü or­ta­ya ko­ya­ma­dı ve kar­şı­laş­ma­nın ilk ya­rı­sı konuk eki­bin 1-0’lık üs­tün­lü­ğüy­le ka­pan­dı.
İKİNCİ DEVRE VE 3 PUAN GETİREN GOL­LER
Ti­re­bo­lu İlçe Sta­dın­da­ki mü­ca­de­le­nin ikin­ci ya­rı­sı­na İbra­him Kes­kin’in ye­ri­ne yeni trans­fer Engin Yapar’ı ala­rak çıkan Ti­re­bo­lus­por, kon­dis­yon yö­nün­den eksik olan ra­ki­bi kar­şı­sın­da oyun­da­ki üs­tün­lü­ğü ele alır­ken, orta sa­ha­nın da­ğı­nık­lı­ğı hücum zen­gin­li­ği ya­ra­ta­ma­dı. Ev sa­hi­bi ekip 72’de ikin­ci de­ği­şik­li­ği­ni de ya­pa­rak, orta sa­ha­ya Mus­ta­fa Ars­lan’ın ye­ri­ne Oğuz­han Çetin’i aldı.
Bu ya­rı­da maçı mut­la­ka çe­vir­mek is­te­yen Ti­re­bo­lus­por’da, sant­ra­for mev­ki­in­de­ki Ma­ma­du’nun iyi bes­le­ne­me­me­si, golü ge­cik­ti­rir­ken; Ti­re­bo­lu­lu ta­raf­tar­lar gol gör­mek için 74’ncü da­ki­ka­ya kadar bek­le­di­ler. Bu da­ki­ka­da sol­dan ka­za­nı­lan faul atı­şın­da Engin Yapar’ın kale içine gön­der­di­ği sert topu Ye­ni­yols­por de­fan­sı çı­ka­ra­ma­dı, arka di­rek­te topla bu­lu­şan Hakan Sayın, yakın me­sa­fe­den kafa vu­ru­şuy­la golü atar­ken, hem ken­di­ni af­fet­tir­di ve hem de ta­kı­mı­na moral ka­zan­dır­dı: 1-1.
Be­ra­ber­lik go­lüy­le biraz olsun st­res­ten kur­tu­lan Ti­re­bo­lus­por, bu gol­den 2 da­ki­ka sonra bu kez Ahmet Tabur’un kor­ner­den gelen topa yer­den yap­tı­ğı kafa vu­ru­şuy­la 2-1 öne geçti. Bu gol tri­bün­le­ri de atağa kal­dı­rır­ken; ge­ri­ye kalan bö­lüm­ler­de hücum zen­gin­li­ği­ni ta­ma­men eline alan ev sa­hi­bi ekip ya­ka­la­dı­ğı önem­li po­zis­yon­lar­da başka gol ata­ma­dı ve kolay gö­zü­ken kar­şı­laş­ma 2-1’lik üs­tün­lü­ğü­müz­le sona erdi.
Se­zo­na 3 pu­an­la baş­la­yan Ti­re­bo­lus­por, ligin ikin­ci haf­ta­sın­da Bu­lan­cak dep­las­ma­nın­da İhsa­ni­yes­por ile oy­na­ya­cak. Bu kar­şı­laş­ma 22 Ekim Pazar günü oy­na­na­cak.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ